Начало

Актуални онлайн обучения:

Дигитална раница

Дигитална раница

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – практически курс за самостоятелна подготовка на учители, преминали присъственото/дистанционното обучение по проекта

Подготовка за участие в конкурс за „директор на детска градина“

Подготовка за участие в конкурс за директор на детска градина

Практически съвети за успешно представяне на изпита – тест и интервю, актуални нормативни документи, изисквания за участие в конкурса

Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище

Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище

Ключови управленски умения и ефективна подготовка за представяне на изпита, обзор на действащи нормативни документи

Добре дошли в РААБЕ Онлайн - платформата за дистанционно онлайн обучение на РААБЕ България

Платформата за дистанционно обучение на РААБЕ България е разработена, следвайки най-добрите традиции и опит в провеждането на обучение на заети лица и е естествено продължение на усилията ни в посока подпомагане, развитие и усъвършенстване на професионалната компетентност на учители и директори на образователни институции.

РААБЕ Онлайн Ви дава възможност да повишите уменията си като:

 • Получавате допълнителна информация по теми, съобразени с Вашите индивидуални професионални и личностни потребности от обучение!
 • Сами определяте времето, в което учите и за което преминавате едно обучение!
 • Имате достъп до материали и ресурси, които ще подпомогнат ежедневната Ви дейност!
 • Имате възможност да получите отговор на специфични и важни за Вас въпроси!
 • Получавате удостоверение/сертификат за преминато обучение!

Обучения

Дигитална раница

Дигитална раница

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – практически курс за самостоятелна подготовка на учители, преминали присъственото/дистанционното обучение по проекта

Подготовка за участие в конкурс за „директор на детска градина“

Подготовка за участие в конкурс за директор на детска градина

Практически съвети за успешно представяне на изпита – тест и интервю, актуални нормативни документи, изисквания за участие в конкурса

Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище

Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище

Ключови управленски умения и ефективна подготовка за представяне на изпита, обзор на действащи нормативни документи

Насоки към родители на деца/ученици с ХДВ и ефективно взаимодействие с тях

Практически съвети за прилагане на правилен подход в общуването с родителите на дете/ученик с ХДВ. Как да говорим с тях на един език?

Организация на обучителния процес при деца/ученици с ХДВ

Организация на обучителния процес при деца/ученици с ХДВ

Представя основните принципи за организация на обучителния процес и конкретни насоки за създаване на подкрепяща учебна среда за дете/ученик с ХДВ

Eмоционална интелигентност

Eмоционална интелигентност

Как да развиваме емоционалната интелигентност на децата/учениците с ХДВ, за да подобрим качеството им на живот? Ключови умения за разбиране, овладяване и контрол на емоциите

Как да овладяваме гнева при деца/ученици с ХДВ?

Как да овладяваме гнева при деца/ученици с ХДВ?

Да научим децата да овладяват и де се справят с гнева си, като разпознават и изразяват правилно емоциите си

Разсеяност или липса на внимание при деца/ученици с ХДВ

Разсеяност или липса на внимание при деца/ученици с ХДВ

Какви стратегии и техники да приложим при разсеяност и липса на внимание при дете/ученик с ХДВ?

Компютърно моделиране за 7. клас. Среда за програмиране Python

Компютърно моделиране за 7. клас. Среда за програмиране Python

Представени са видео уроци в подкрепа на дейностите в часовете по компютърно моделиране за 7. клас. Фокусът е върху новото учебно съдържание от актуалната учебна програма на МОН.

Преминаване от скрач блокчета към скриптов език Python

Компютърно моделиране за 6. клас. Среда за програмиране Python

Видео уроците в този онлайн курс са фокусирани върху новото учебно съдържание от актуалната учебна програма по КМИТ за 6. клас, тема 7

Компютърно моделиране 5 клас. Среда за програмиране Скрач 3.0

Компютърно моделиране за 5. клас. Среда за програмиране Скрач 3.0

Видео уроците в този онлайн курс представят новото учебно съдържание по компютърно моделиране в 5. клас, като част от актуалната учебна програма по КМИТ

Компютърно моделиране за 3. и 4. клас. Среда за програмиране Скрач 3.0

Компютърно моделиране за 3. и 4. клас. Среда за програмиране Скрач 3.0

Практически курс за изграждане на дигитална грамотност чрез създаване на компютърни модели, игри, анимации за развиване на логическо и творческо мислене

Синдром на хиперактивност и дефицит на внимание /СХДВ/ – същност и харaктеристики

Синдром на хиперактивност и дефицит на внимание /СХДВ/ – същност и харaктеристики

Същностни характеристики, симптоми и прояви на Синдром на хиперактивност и дефицит на внимание при деца и ученици

Причини за възникване на хиперактивност и дефицит на внимание /ХДВ/

Причини за възникване на хиперактивност и дефицит на внимание /ХДВ/

Как да разбираме децата/учениците с ХДВ и да комуникираме по-ефективно с тях?

Симптоми и прояви на деца и ученици с ХДВ

Симптоми и прояви на деца и ученици с ХДВ

Симптоми и трудности, които изпитват децата/учениците с ХДВ, прилагане на специфични подходи за корекции в поведението им

Защо дистанционно обучение?

Дистанционното обучение е съвременната алтернатива на традиционното присъствено обучение. То е изключително гъвкаво и е предназначено за всички, които искат да се включат в обучителен курс, като сами определят времето за своето обучение, както и мястото, от където ще се обучават. В днешното забързано ежедневие това е най-предпочитаната форма на обучение, защото:
 • Спестява време и средства
 • Дава възможност за обучение, съобразено с индивидуалните потребности
 • Обучаемите сами определят темпото си и продължителността на учене
 • Достъпно е от всяко място и по всяко време
 • Изисква единствено Интернет връзка и настолен компютър или мобилно устройство

 

Дистанционните ни обучения са подходящи за:

Учители

от всички образователни етапи и степени, които желаят да се развиват професионално, да усвоят и прилагат нови методи и подходи за обучение и да подобрят практиката си в класната стая.

Директори и заместник-директори

на училища и детски градини, които желаят да планират и организират ефективно дейността на образователната институция и да прилагат успешни мениджърски техники и практики.

Педагогически съветници и училищни психолози

които желаят да владеят умения за справяне в различни ситуации и да работят активно и в сътрудничество с ученици, учители, родители и други заинтересовани страни.

РААБЕ Онлайн - платформата за дистанционно онлайн обучение на РААБЕ България

Какво Ви предлагаме?

Обучения по актуални теми

Всяко обучение покрива 8 академични часа и включва до 4-ри модула – време, равняващо се на еднодневно присъствено обучение.

Интересно поднесен материал

Обученията имат за цел да Ви направят активен участник в процеса на учене в онлайн среда. Затова освен теоретична част, всяко обучение включва и практическа част, съдържаща интерактивни тестови задачи и задачи за самостоятелна работа.

Видео уроци

За да избягаме от скуката на сухата теория, подготвихме интересни видео уроци, които улесняват възприемането на информацията и ще Ви бъдат безценен помощник при прилагането на наученото в практиката.

Достъпност навсякъде и по всяко време

Обученията са достъпни по всяко време на денонощието - Вие преценявате кога може да отделите време. На компютър, лаптоп, таблет или смартфон - без значение от ползваната операционна система. Необходима Ви е само интернет връзка.

Обучители

Обученията са разработени от обучители на РААБЕ България – университетски преподаватели, автори на учебници и учебни помагала, експерти и практици. Всички те са пряко ангажирани в сферата на средното образование и имат богат практически опит в провеждането на обучения на педагогически специалисти.

Удостоверение за преминато обучение

В края на обучението получавате удостоверение, с което удостоверяваме преминатото от Вас обучение.

Обучавайте се онлайн!

РААБЕ Oнлайн Ви осигурява възможност да повишите своята квалификация като се обучавате дистанционно.

Обученията Ви дават достъп до богат набор от материали, презентации, видео уроци, примери, задачи, казуси и въпроси, поднесени по интересен и полезен за практиката начин.

Обученията са структурирани по начин, който Ви позволява многократно изчитане, гледане и връщане към определена тема или въпрос.
За периода на обучение Вие може да задавате своите въпроси на нашите лектори.

Приключването на обучението става чрез решаване на тест или изпълнение на индивидуална задача, в резултат на което получавате сертификат.

За контакти

Добре дошли в РААБЕ Онлайн - платформата за дистанционно обучение на РААБЕ България.

Как да се свържете с нас

Имате въпроси във връзка с Вашето обучение? Искате да ни изпратите Вашето мнение или да споделите своите впечатления? Срещате някакви трудности или имате технически проблем. Не се колебайте да се свържете с нас!

Нашият екип е на разположение, за да отговори на всички въпроси във връзка с Вашето дистанционно обучение. За да се свържете с нас, моля използвайте електронната форма или ни се обадете на посочения за връзка телефонен номер.

 • РААБЕ България ЕООД
 • 1784 гр. София,
 • Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6
 • Тел.: 02 974 17 79
 • Е-мейл: academy@raabebg.com

Банкови сметки:

IBAN: BG67 FINV 9150 10BG N00G VI
Банков идентификационен код (BIC) на Първа инвестиционна банка: FINVBGSF

IBAN: BG05 RZBB 9155 1080 8473 14
Банков идентификационен код (BIC) на Кей Би Си Банк България ЕАД: RZBBBGSF

Свържете се с РААБЕ България.